โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด(โรงงานสำโรง) จัดการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ “การป้องกันอาการบาดเจ็บทางกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน” โดยนายแพทย์กิตติพล จิตต์อาจหาญ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคุณสุชาดา ทองคำ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การบรรยายมุ่งเน้นการป้องกันและหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ แนวทางการปฏิบัติการรักษา และการสาธิตการดูแลและป้องกันอาการบาดเจ็บจากการทำงานทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้กับผู้มีอาการ ปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด(โรงงานสำโรง)