มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จำนวน 105 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 การคัดกรองโดยเก็บข้อมูลประวัติการหกล้ม ทดสอบความสามารถในการทรงตัว เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การทำโครงการนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีการฟื้นฟู ความสามารถด้านการทรงตัวและการเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการหกล้มของผู้สูงอายุลงมากกว่า 90% โดยคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ได้บรรยายประโยชน์ของโครงการ กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ