คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนอรรถวิทย์ (บางนา) เนื่องในงาน "แสดงความสามารถของนักเรียน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562