Dt.chusak_.jpgbottom_doctor

นพ.ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา จักษุวิทยา
แผนก : จักษุ


border-dott


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

          ๐ พ.บ., คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527

          ๐ วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี 2534


ประวัติการทำงาน

          ๐ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          ๐ ทำงานด้านจักษุวิทยา 20 ปี

 

งานอดิเรก

           อ่านหนังสือ


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับรพ.สำโรงการแพทย์

          ๐ เป็นแพทย์ที่รพ.สำโรงการแพทย์ 20 ปี ผู้บริหารรพ.เห็นความสำคัญของผู้ป่วย เป็นอันดับแรก จุดมุ่งหมายต้องรักษาให้หายและให้อิสระในการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยทุกประเภท


เวลาการออกตรวจ

          ๐ จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์

          17.30 - 19.30 น.

          ๐ เสาร์

          10.00 - 12.30 น.