พญ.ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา จักษุต้อหิน

แผนก : จักษุ

 

รู้จักคุณหมอ


ประวัติการศึกษา

     ๐ พบ.,แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

     ๐ วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์ ปี 2557

     ๐ วุฒิบัตรสาขาต้อหิน ศิริราช ปี 2559


ประวัติการทำงาน

     ๐ โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี 3 ปี

     ๐ แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา 3 ปี จุฬาลงกรณ์

     ๐ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สาขาแพทย์จักษุวิทยา 1 ปี

     ๐ แพทย์ Fellow สาขาต้อหิน โรงพยาบาลศิริราช 1 ปี


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดต้อหิน


งานอดิเรก

     ๐ ดูทีวี อ่านหนังสือ


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาาบาลสำโรงการแพทย์

     ทำงานแล้วสบายใจ สามารถรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น.

     ๐ วันเสาร์ เวลา 12.30 - 16.30 น.