พญ.ชนานันทิ์ วิจิตรแสง

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา จิตเวช 
แผนก : จิตเวช


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พบ,.แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2555 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

     ๐ วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2560

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ จิตแพทย์ ประจำ รพ.สมุทรปราการ

     ๐ จิตแพทย์ Part-time รพ.สำโรงการแพทย์


ความสามารถพิเศษ/ ประสบการณ์

     ๐ ประธาน Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดสมุทปราการ


งานอดิเรก

     ๐ ท่องเที่ยว, ภาพยนตร์


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ๐ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มุ่งเน้นมาตรฐานาการรักษา และให้บริการผู้ป่วยได้อย่างดี มีระบบคอมพิวเตรอ์ที่ทันสมัย และ User-Friendly เจ้าหน้าที่มีความชำนาญในหน้าที่ และมีใจบริการ


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี

         เวลา 16.30 - 20.00 น.