1
bottom_doctor

พญ.น้ำค้าง แก้วก่า

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา จิตเวช
แผนก : จิตเวช


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา          - พบ.แพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2535 

                                  - วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ปี 2539

ประวัติการทำงาน         - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

                                  - โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

                                  - โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          - นักธรรมศึกษาเอก

          - ประกาศนียบัตรการฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีน

          - ประกาศนียบัตรการนวดอายุรเวชแบบแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วบกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          เป็นโรงพยาบาลที่เปิดโอกาสให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ตามหลักวิชาการและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


อังคาร 16.30-19.30 น.
เสาร์ 16.30-19.30 น.
อาทิตย์ 2,3,4,5 16.30-20.30 น.