Dt.Bunya_1.jpgbottom_doctor
ทพญ.บูรยา เปล่งสงวน

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์สาขา ทันตกรรมทั่วไป
แผนก : ทันตกรรม
 


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน    ทันตแพทย์ทั่วไป รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

                             ทันตแพทย์ทั่วไป รพ.สำโรงการแพทย์ รพ.ศิครินทร์ คลินิก

งานอดิเรก      เลี้ยงสุนัข / เล่นกีฬา  • ทบ., ทันตกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์,พฤหัสบดี
พุธ
09.00-17.00 น.
09.00-20.00 น.