152.jpgbottom_doctor
ทพญ.พรรณี กลลดาเรืองไกร

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
แผนก : ทันตกรรม
 


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน    ๐ หัวหน้าแผนกทันตกรรม รพ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 2 ปี

                             ๐ ทันตแพทย์ประจำ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี ปี 2536-2540

                             ๐ ทันตแพทย์สำหรับเด็ก โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ปี 2540-ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ/ ประสบการณ์      ทำงานด้านทันตกรรมเด็กมา 16 ปี

งานอดิเรก        เล่นโยคะ / สะสมแสตมป์ / ปลูกต้นไม้

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

       ทีมงานทุกคนมีความสามารถและกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ทำงานได้เต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเอง ช่วยเหลือกันทำให้ทำงานอย่างมีความสุข รวมทั้ง รพ.ได้พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้น  • ทบ., ทันตกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534
  • ปริญญาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
จันทร์, อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
เสาร์ 13.00 - 17.00 น.