031.jpgbottom_doctor
ทพ.พรพิบูลย์ โควาวิสารัช

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์สาขา ทันตกรรมทั่วไป
แผนก : ทันตกรรม
 


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน     กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

งานอดิเรก        อ่านหนังสือ / สะสมแสตมป์ / ออกกำลังกาย

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

        โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีการพัฒนารูปแบบภูมิสถาปัตย์ ให้ดูทันสมัยไม่ว่าจะเป้นการตกแต่งภายในและนอกอาคาร มีบริการให้กับผู้บริการไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับผู้ป่วยและญาติ การให้บริการน้ำดื่มรสต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและอินเตอร์เน็ตให้กับแพทย์ด้วย ขอให้รักษาคุณภาพของสำโรงการแพทย์ และพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นไป  • ท.บ.,คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จันทร์ 17.00-20.00 น.
อาทิตย์ 13.00-20.00 น.