พญ.พัชรี เจริญรัตน์


ตำแหน่ง : แพทย์สาขา รังสีวิทยา 
แผนก : รังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา

          ๐ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๐ รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

          ๐ รังสีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

          ๐ รังสีแพทย์ โรงพยาบาลนครธน


เวลาการออกตรวจ

          ๐ เสาร์สัปดาห์ที่ 1,5 เวลา 08.00 - 12.30 น.

          ๐ อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3,5 เวลา 08.00 - 12.30 น.