พญ.พิมพ์รดา ก้านเพชร


ตำแหน่ง : แพทย์สาขา รังสีวิทยา 
แผนก : รังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา

          ๐ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2543

          ๐ แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ปี 2551


ประวัติการทำงาน

          ๐ โรงพยาบาลปกเกล้า

          ๐ โรงพยาบาลแก่งหางแมว

          ๐ โรงพยาบาลบางจาก

          ๐ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          ๐ แพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยา โรงพยาบาลสมุทรปราการ


งานอดิเรก

          ๐ อ่านหนังสือ , ออกกำลังกาย


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง มีความรู้สึกทำงานแบบครอบครัว


เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.