พญ.วรรณฤดี โลหิตวิเศษ

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา รังสีวิทยา 
แผนก : รังสีวิทยา


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

          ๐ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ๐ วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ๐ Research Fellowship from University of South Sarolina, USA

          

ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          ๐ CNB, FNA breast mass


งานอดิเรก

          ๐ อ่านหนังสือ


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ ดูแลแพทย์อย่างดี ไม่ค่อยกดดัน ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกดี


เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 เวลา 08.00 - 17.00 น.

          ๐ วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 07.30 - 12.30 น.