พญ.วีรนงค์ ทวนนวรัตน์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา รังสีวิทยา 
แผนก : รังสีวิทยา


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

          ๐ แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          ๐ วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย และรังสีวินิจฉัยช่องท้อง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         

ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี

          ๐ แพทย์ประจำบ้านแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ๐ รังสีแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ


งานอดิเรก

          ๐ อ่านหนังสือ, ท่องเที่ยว


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ ผู้ร่วมงานดี มีความเป็นกันเอง


เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันจันทร์

          เวลา 08.00 - 17.00 น.