นพ.กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เฉพาะทางพิเศษศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

แผนก : ศัลยกรรมกระดูก


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พบ,.แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 2552

     ๐ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ปี 2559

     ๐ วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง รพ.เลิดสิน ปี 2561

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.อุตรดิตถ์ ปี 1

     ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ปี 2-3

     ๐ แพทย์ประจำบ้านแผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ปี 2556-2559

     ๐ แพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ปี 2559-2560

     ๐ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ๐ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Clinical fellow) เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง รพ.เลิดสิน ปี 2561

 

ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ Advance Traumatic Life Support

     ๐ ประสบการณ์ผ่าตัดผู้ป่วยบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ มากกว่า 200 ราย

     ๐ ประสบการณ์ผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นโรคและการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังมากกว่า 200 ราย


งานอดิเรก

     ๐ กีฬาบาสเกตบอล

     ๐ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ระบบการทำงาน สังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล ทำให้ทำงานร่วมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งเป็น รพ.ที่เน้นการรักษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยแต่ละราย


เวลาในการออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ - วันศุกร์

         เวลา 08.00 - 17.00 น.