นพ.ณัฐภัทร ราตรีประสาทสุข

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนก : ศัลยกรรมกระดูก


เวลาในการออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ - วันศุกร์

         เวลา 08.00 - 17.00 น.