นพ.ทศพล ศศิวงค์ภักดี

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
แผนก : ศัลยกรรมและฉุกเฉิน


ประวัติการศึกษา

          ๐ พบ,.จุฬาลงกรณ์ ปี 2542

          ๐ ศัลยกรรมปัสสาวะ จุฬาลงกรณ์ ปี 2549


ประวัติการทำงาน

          ๐ รพ.นพรัตนราชธานี ปี 2549 - ปัจจุบัน


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          ๐ ผ่าตัดแก้ไขการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศ (Paraffinoma) มากกว่า 100 ราย


งานอดิเรก

          ๐ เลี้ยงเต่าบก


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ ผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์เข้าใจการทำงานของแพทย์


 วันออกตรวจ

          ทุกวันศุกร์