พญ.ภัทรา ศุกรภาศ
ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมทั่วไป
แผนก : ศัลยกรรมและฉุกเฉินรู้จักคุณหมอ

เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ( สัปดาห์ที่ 1,3,5 )

     ๐ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.30 น.