พล.ต.นพ.ธัญญะ โรจน์พานิช
ตำแหน่ง : แพทย์สาขา นิติเวช
แผนก : ศัลยกรรมและฉุกเฉิน 


รู้จักคุณหมอ

เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันเสาร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.