พญ.ลลิตา ทรงสถาพร

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา สูตินรีเวชกรรม

แผนก : สูตินรีเวช


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

     ๐ พบ.แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555

     ๐ วุฒิบัตรสาขาสูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2559


ประวัติการทำงาน

     ๐ แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ปี 2556

     ๐ แพทย์ประจำบ้านสาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2557-2559

     ๐ ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมุทรปราการ


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ ผ่าตัดทางสูติกรรม และนรีเวชทั่วไป

     ๐ ทำคลอดทารกทั้งปกติ และคลอดผิดปกติ เช่น ท่าก้น, ติดไหล่ และอุปกรณ์ช่วยคลอด


งานอดิเรก

     ๐ เล่นเปียโน

     ๐ ดูหนัง ฟังเพลง


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทำงานแล้วมีความสุขเนื่องจากเพื่อนร่วมงานดี พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ให้เกียรติแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันเสาร์

     เวลา 17.00 - 20.00 น.