3bottom_doctor

นพ.รณน ทรงสวัสดิ์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคมะเร็ง
แผนก : อายุรกรรม


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.หนองคาย 1 ปี

          ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.โพนพิสัย 1 ปี

          ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.ห้วยพลู นครปฐม 1 ปี

          ๐ ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

งานอดิเรก

          ๐ เล่นกีฬา ปิงปอง, แบตมินตัน

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ ทำงานร่วมกันเหมือนพี่น้อง สามารถปรึกษากันได้ในหลายเรื่อง (ไม่เฉพาะเรื่องงาน)

          ๐ ได้รับความเคารพจากเจ้าหน้าที่อื่นๆ

         


  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2542
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี2548
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2550
ศุกร์

อาทิตย์
17.00 - 20.00 น.

10.30 - 16.30 น.