NoPic2bottom_doctor

นพ.วิรัช  เมฆอนันตธวัช

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคภูมิแพ้
แผนก : อายุรกรรม


border-dott

เวลาออกตราจ

     ๐ วันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์

          เวลา 15.00 - 20.00 น.

     ๐ วันพุธ วันอาทิตย์ 

          เวลา 13.00 - 20.00 น.

     ๐ วันอังคาร(1)

          เวลา 09.00 - 15.00 น.