นพ.วิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคติอต่อ
แผนก : อายุรกรรม


รู้จักคุณหมอ

เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันจันทร์ วันพุธ  เวลา 17.00 - 20.00 น.