10bottom_doctor

นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคหัวใจ
แผนก : อายุรกรรม


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.แม่สอด จ.ตาก

          ๐ แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผนกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ๐ แพทย์ประจำแผนกโรคหัวใจ รพ.เอกชน ปี 2538 - ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ

          ๐ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

งานอดิเรก

          ๐ ท่องเที่ยว, อ่านหนังสือ

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ เป็นรพ.ที่ทำงานได้สบายใจ แพทย์และเจ้าหน้าที่ให้เกียรติและเป็นกันเอง

 

 

  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปี 2529
  • วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์  จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ปี 2535
  • วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ  ปี 2537
อังคาร 19.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 19.00 - 20.00 น.