พญ.นพมาศ แก้วเขียว

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมทางเดินอาหาร 
แผนก : อายุรกรรม


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

          ๐ แพทยศาสตร์บัณฑิต 

          ๐ วุฒิบัตรอายุรแพทย์ ปี 2555

          ๐ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร ปี 2560

         

ประวัติการทำงาน

          ๐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร 


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          ๐ ส่องกล้องทางเดินอาหาร ส่วนบนและส่วนล่าง มากกว่า 500 ราย


งานอดิเรก

          ๐ เล่นกีฬา


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

          ๐ เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในการรักษา


เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันอังคาร เวลา 16.00 - 20.00 น.