พญ.ภรณี กนกโรจน์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ
แผนก : อายุรกรรม


รู้จักคุณหมอ

เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันจันทร์  เวลา 17.00 - 20.00 น.