Dt.Pharaphatbottom_doctor

พญ.ภิณญา อนันหนับ

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา อายุรกรรมโรคไต
แผนก : อายุรกรรม


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ แพทย์ประจำสถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี

     แพทย์ประจำบ้านแผนกอายุรศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์ 3 ปี

     แพทย์ประจำบ้านต่อยอดแผนกอายุรศาสตร์โรคไต รพ.ราชวิถี 2 ปี

     แพทย์โรคไต รพ.เอกชน ปี 2553-2554

ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป, ผู้ป่วยโรคไตระยะต่างๆ, รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีต่างๆ, ผู้ปวดหลังปลูกถ่ายไต / ทำหัตถการต่างๆ, ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคไตได้ เช่น Double lumen catheters ทำ Kidney bios

งานอดิเรก            เล่นคอมพิวเตอร์ / ดูหนัง / ท่องเที่ยว

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี (ทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนและที่ไม่ใช้ผู้ประกันตน) มีความสุขในการทำงาน

เวลาออกตรวจ

     วันศุกร์ 08.00 15.00 น.


  • พบ., แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2543
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต รพ.ราชวิถี ปี 2553