Dt.Ekasit_.jpgbottom_doctor

นพ.เอกสิทธิ์  โกวิทย์ธำรง

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา กุมารเวชกรรม
แผนก : เด็ก


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน  ๐ แพทย์ใช้ทุน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542-2543

                      ๐ แพทย์ประจำบ้านแผนกกุมารเวชกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ 2545-2548

                      ๐ กุมารแพทย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

ความสามารถพิเศษ /ประสบการณ์

                      ๐ ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กมา 10ปี

                      ๐ เชี่ยวชาญเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

                      ๐ เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส

งานอดิเรก  อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  เป็นโรงพยาบาลที่มีความอบอุ่นบุคลากรทุกระดับเน้นให้การดูแลผู้ป่วยและญาติดุจญาติมิตรเสมอมา  • พบ.,เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2542
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2548
เสาร์ 12.00 - 20.00 น.