Dt.Pharitbottom_doctor

นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, แพทย์สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนก : เวชศาสตร์ฟื้นฟู


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

          - อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 7 ปี

          - กรรมการบริหาร และหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

          - ศึกษาดูงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางสมอง ประเทศเยอรมนี ปี 2000

          - ริเริ่มใช้เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

          - ริเริ่มใช้การฟื้นฟูแขนและมือคนไข้ด้วยวิธีของ Perfetti เป็นครั้งแรกใประเทศไทย

          - เป็นวิทยากรในหัวข้อหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสภาพและการกลืนลำบากในระดับประเทศ

งานอดิเรก          ทำวิจัย

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับรพ.สำโรงการแพทย์ 

          ประทับใจทีมงานที่มีความใส่ใจ ดูแลคนไข้ ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ตั้งใจฝึกฝนคนไข้ให้ได้ผลดี ใส่ใจรายละเอียดของการทำกายภาพบำบัดต่างๆเป็นอย่างดี และมีความเปิดกว้างรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน ทำให้ไม่ยากในการกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูของคนไข้แต่ละรายให้ชัดเจนร่วมกัน

  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ปี 2536
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปี 2540
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  จากกรมการแพทย์,  ปี 2547
พฤหัสบดี09.00-12.00 น.
ศุกร์ 09.00-12.00 น.