มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดทีมตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ในโครงการ "สูงวัยไม่ล้ม" องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จำนวน 47 ท่าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 การคัดกรองโดยเก็บข้อมูลประวัติการหกล้ม ทดสอบความสามารถในการทรงตัว เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การทำโครงการนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีการฟื้นฟู ความสามารถด้านการทรงตัวและการเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการหกล้มของผู้สูงอายุลงมากกว่า 90% โดยคุณพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายก อบต.บางโปรง ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ