วันที่ 5 มกราคม 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ศพส.บ้านบางแค) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ "อายุยืน...เยาว์" ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุพร้อมชุดของขวัญสุขภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และโล่เชิดชูเกียรติสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุตามโครงการ "9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม." โอกาสนี้ได้เยี่ยมชม โครงการ “สูงวัยไม่ล้ม” ของมูลนิธิสำโรงรวมใจ โดยคุณยุคลธร ปินะถา นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำเสนอโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ