สาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งปากมดลูก คือเชื้อ HPV (Human Papilloma virus) ชนิดที่เป็นสายพันธุ์อันตรายและทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ได้แก่ HPV 16 และ 18 ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% ซึ่งโอกาสที่จะได้รับเชื้อ HPV เหล่านั้นส่วนมากจะผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ โดยในบางคนที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อ HPV เหล่านั้นออกไปได้ ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาจนส่งผลให้เป็นมะเร็งปากมดลูกรวมทั้งอาจทำให้เกิดมะเร็งช่องคลอด และมะเร็งปากช่องคลอดได้อีกด้วย


นอกจากเชื้อ HPV ชนิดที่อันตรายและมีผลต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วยังมีเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่น ๆที่มีความรุนแรงน้อยแต่ก็อาจนำมาซึ่งโรคติดต่อบางชนิดได้ เช่น โรคหูดอวัยวะเพศ (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศ) เกิดจากการได้รับเชื้อ HPV 6  และ 11 ที่เป็นสาเหตุหลัก  90% ของโรคนี้ ลักษณะของโรคหูดอวัยวะเพศ คือมีตุ่มไตแข็ง หรือติ่งเนื้องอกออกมาบริเวณอวัยวะเพศ โรคนี้ถึงแม้ว่าจะรักษาได้แต่ก็มักจะมีโอกาส กลับมาเป็นซ้ำ ๆ อีก จึงส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจขอผู้ป่วย และทำให้รู้สึกเป็นกังวลกับการที่ต้องรักษาอยู่เรื่อย ๆ


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก


ความสำเร็จจากการค้นพบสาเหตุและวิทยาการของการแพทย์ ได้นำมาสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (6,11,16,18) ที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% ในส่วนที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่สำคัญ โดยองค์การอาหาร และยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้ให้การรับรองว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์หลักเหล่านี้ได้ 100% ถ้าหากได้รับวัคซีนก่อนที่จะมีการติดเชื้อ


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ Gardasil (6,11,16,18) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แนะนำเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ 9 -12 ปี


ราคาโปรโมชั่น / เข็ม
เข็มแรก 3,300      บาท      ๐ รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ
เข็ม 2 2,700      บาท      ๐ รวมค่าบริการ ไม่มีพบแพทย์
เข็ม 3 2,700      บาท      ๐ รวมค่าบริการ ไม่มีพบแพทย์


เงื่อนไขในการรับบริการ

๐ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ธันวาคม 2566

๐ ลูกค้าที่ซื้อราคาเหมาจ่ายเข็มต่อเข็ม จะได้รับใบนัดรับวัคซีนในครั้งต่อไป

๐ หากไม่มีใบนัดรับวัคซีน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้โปรโมชั่นเหมาจ่ายเข็มต่อเข็ม

๐ หากต้องการชำระเงินแบบ 3 เข็ม ให้ใช้ราคา 8,700 บาท ไม่มีส่วนลดเพิ่มอีกเพราะเป็นราคาโปรโมชั่นแล้ว