สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา” ตอนที่ 30 ทางช่อง NBT เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยพิธีกรคุณแจก รัตนะตั้งตระกูล สัมภาษณ์และพูดคุยกับประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพท์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด โดยออกอากาศในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 05.30-06.00 น. ทางช่อง NBT


สามารถรับชมได้ คลิก https://www.youtube.com/watch?v=Kq9lu9OgqvY&feature=youtu.be