ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ผู้แทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่านสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการ การไฟฟ้านครห...

"เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน สิงหาคม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเ...

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม ประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จำนวน 10,000 บาท โดยอาจารย์ทัศ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อทิน ทองดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อทิน ทองดี บิดาของคุณอรทัย ทองดี พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ คุณจีรนัน...

การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ความเมตตาจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี...

กิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองเฉลิมพระเกียรติ

คุณภาณุมาศ จำเริญรักษ์ หัวหน้าแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง และประธานคณะกรรมการสวัสดิการ พร้อมคณะกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำค...

โครงการ Scoliosis School Screening

มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และ DBC Spine Clinic and Gym จัดโครงการ Scoliosis School Screening เพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปของเด็กนักเรียนไทย ด้วยการคัดกรองร่วมกับก...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอรจันทร์ บุญอุดม หัวหน้าแผนก Front Ser...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสว...

"โรคกระดูกทับเส้นประสาทรักษาอย่างไร? สูงวัยก็ผ่าตัดได้"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019 - 2020" ภายใต้หัวข้อ "โรคกระดูกทับเส้นประสาทรักษาอย่างไร? สูงวัยก็ผ่าตัดได้" โดย นพ.กฤษดากร ขจรกิ...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน กรกฎาคม ของปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่1) ประจำปี 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุร...

มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล รถกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ชีพ เมื่อวันที่ 1...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2019"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการสูงวัยไม่ล้ม โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอ...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 1/2562

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่ลี่เอ็ง แซ่ลิ้ม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่ลี่เอ็ง แซ่ลิ้ม มารดาของนายแพทย์วีระ วัฒนายิ่งสกุล หัวหน้าแพทย์สาขากุมารเวชกรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิง...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สมนึก มานะสถิตย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สมนึก มานะสถิตย์ มารดาของคุณนภาพัฒน์ มานะสถิตย์ พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ คุณสุกัญญา ไลย...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณลัดดา แดงสุทา ผู้จัดการฝ่ายการ...

บูธตรวจสุขภาพร่วมกับฟาร์มเฮ้าส์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งมีการประกวดเเฟชั่นโชว์ FarmHouse Fashion Happy ปังปัง 2019 พร้อมมินิ คอนเสิร์ตของตู่ ภพธร เเละโชว์ทำเมนูสุขภาพจา...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน มิถุนายน ของปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซ...