ห้องเด็กแรกเกิด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ปรับปรุงห้องอภิบาลเด็กแรกเกิด  ...

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของทางโรงพยาบาล   ...

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บริการห้องพักผู้ป่วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่และห้องพักรวม โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ...