เครื่องอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100 %

การทำให้ปราศจากเชื้อเป็นการทำลายเชื้อจุลชีพทุกรูปแบบ  รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งสามารถจัดทำได้หลายวิธี   ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นั้นสามารถทนความร้อนและความชื้นได้หรือไม่   ในอุปกรณ์ที่ไม่ทนความร้อนและความชื้น  ต้องใช้วิธีทางเคมีคือการอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนออกไซด์    ซึ่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีเครื่องมือดังกล่าว  สามารถที่จะทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การแทรกซึมผ่านที่ดีเยี่ยมของแก๊สเอทธีลีนออกไซด์  ทำให้สามารถฆ่าเชื้อในวัสดุที่มีความสลับซับซ้อนได้ดีเยี่ยม   เพิ่มระดับความมั่นใจในการฆ่าเชื้อ

2. เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยระบบการทำงานภายใต้ความดันที่เป็นลบ   รวมทั้งมี  Local  Exhaust  Hood   ช่วยลดระดับการสัมผัสในการเปิดตู้  เมื่อนำของออกจากช่องอบ

3. ระบบตรวจสอบและสัญญาณเตือนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่แสดงบนแผงหน้าปัทม์  ทำให้สามารถทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ง่าย

4. สามารถอบและระบายแก๊สภายในเครื่องเดียวกัน  ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับแก๊ส  รวมทั้งมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

5. สามารถเลือกอุณหภูมิที่อบได้  2  ระบบ คืออุ่นที่ 55  c และเย็น  37 c  เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมือที่บอบบางEO_tool_1