✨แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC) ให้การต้อนรับทีมผู้นิเทศงานคลินิกวัณโรคและคลินิกเอดส์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประเมินคุณภาพคลินิกวัณโรคและคลินิกเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรค วันที่ 10 มีนาคม 2566