โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการบรรยายธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2562 ในหัวข้อ “ชีวิตที่พอดี มีความหมาย” โดยอาจารย์บัวบุญ พุทธศาสน์ ปราชญ์และวิทยากรวิถีชีวิตพอเพียง และอาจารย์นราวิทย์ นาควิเวก ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร เป็นการแชร์ประสบการณ์ผ่านบทสนทนาที่มีชีวิตของวิทยากรที่เป็นแม่ ลูก ผู้ค้นพบของความหมายแห่งการมีชีวิตที่สุขอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ความหมายของ 4 รู้จัก กับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและหัวใจแห่งวิถีพอเพียง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์