โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "ฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 9,000 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เราพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 023611111 ต่อเจ้าหน้าที่ We care ค่ะ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1. การตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์โดยสูตินรีแพทย์

2. ตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ

          2.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

          2.2 ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group และ Rh Group)

          2.3 ตรวจซิฟิลิส (VDRL)

          2.4 ตรวจเชื่อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBsAg)

          2.5 ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)

          2.6 ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

          2.7 ตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Sugar GCT 50 g)

          2.8 ตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ (Sugar และ Albumin)

          2.9 ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

3. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง

4. การตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 ครั้ง โดย สูตินรีแพทย์ เพื่อดูความสมบูรณ์และเพศของทารกในครรภ์

5. ประเมินความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดโดยสูติแพทย์ เฉพาะรายที่มีข้อบ่งชี้ รวมเหมาจ่ายค่ายาฮอร์โมน Progesterone ลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนดชนิดเหน็บหรือฉีด

6. ยาบำรุงครรภ์และแคลเซียม (Nataral Tab และ Chalk Cap)

7. ตรวจสุขภาพฟันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

8. เข้ารับการอบรม “ครรภ์คุณภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในการตั้งครรภ์ (ถ้ามี)


เงื่อนไข/ข้อยกเว้น

     1. แพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายไม่รวมในคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น แพ้ท้องอย่างรุนแรง การตรวจเบาหวาน ท้องนอกมดลูก การแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ การเจ็บป่วยหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ขณะฝากครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ

     2. ราคานี้ไม่รวมการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในสามี การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจดูโครโมโซมและการตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ (NST)

     3. ราคานี้ไม่รวมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

     4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิอื่น ๆ

     5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีฝากครรภ์ไม่ครบกำหนด

     6. กรณีมีภาวะแท้งขณะฝากครรภ์ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ยกเลิก เหมาจ่าย


***สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์สงสัยตั้งครรภ์สามารถ "ตรวจการตั้งครรภ์โดยปัสสาวะ" โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย