we-care1 we-care-txt1
เคาน์เตอร์บริการบุคคลทั่วไป
blank
เรามีนโยบายคุณภาพที่ว่า “องค์รวม ซื่อสัตย์ ถูกต้อง ว่องไว ประทับใจผู้ใช้บริการ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความประทับใจกับผู้รับบริการ
blank
อยากทราบว่าโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีโปรแกรมหรือแพคเกจราคาพิเศษใดบ้าง
โรงพยาบาลมีแพทย์รักษาโรคทุกสาขาหรือไม่
ต้องการตรวจสุขภาพมีโปรแกรมไหนแนะนำด้วยคะ (สำหรับผู้หญิงวัย34ปี)

we-care-border
อ่านทั้งหมด
we-care2 we-care-txt2
เคาน์เตอร์บริการผู้ป่วยประกันสังคม
blank
บริการผู้ประกันตนตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้บริการผู้ประกันตน เท่าเทียมกับผู้ป่วยอื่นๆ ที่มาใช้บริการ
blank
การรักษาโดยใช้บัตรประกันสังคมสามารถใช้รักษาได้ทุกโรคหรือไม่
กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ต้องทำอย่างไร
อยากทราบขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยประกันสังคม ของโรงพยาบาล
we-care-border
อ่านทั้งหมด
we-care3 we-care-txt3
เคาน์เตอร์บริการลูกค้าประกัน
blank
บริการสำหรับลูกค้าประกัน ในรูปของประกันสุขภาพโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
blank
ถ้ามีประกันชีวิต ต้องเตรียมเอกสารอะไรเมื่อไปโรงพยาบาล
กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน จะต้องทำอย่างไรwe-care-border
อ่านทั้งหมด

Search Disease

ค้นหาโรค หรือบริการทางแพทย์

ข่าวและกิจกรรม

News & Activities

Sep 18
คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นต...
Sep 13
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลาก...
Sep 10
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให...
Sep 08
มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จั...
Sep 06
โครงการพัฒนาจิตตปัญญา เรื่อง "การปรับกระบวนทัศน์แล...
Sep 04
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ...

ความรู้คู่สุขภาพ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผ...
จอประสาทตา (retina) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหลัง...
ปลาร้า เป็นหนึ่งในอาหารหมักดองที่มีส่วนผสมของ...
มีข้อกล่าวถึงไข่ แหล่งโปรตีนราคาถูกไปในทางดีและทาง...
"กินเผือก...ติดใจ" เมื่อพูดถึง "เผือก" เราคงคิดถึง...
"ทานขนมเค้ก น้ำหนักเพิ่มไม่รู้ตัว" การทานขนมเค้ก ค...

Our Certificate

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
1748 สุขุมวิท 78 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
Tel : 0-2361-1111
Fax: 0-2748-4721
Email : webinfo@samrong-hosp.com

©Copyright 2002-2011 All rights reserved.