โรคตับอักเสบบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดแต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ช่วยลดความเสียหายของตับและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งตับนั้นคือ การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด


การติดต่อของไวรัสตับอักเสบบี

*จากแม่สู่ลูก

*การรับเลือด

*ทางเพศสัมพันธ์

*การใช้ของมีคมร่วมกัน

*เข็มฉีดยา, มีดโกน

*กรรไกรตัดเล็บ


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีราคาแพคเกจเหมาจ่าย เข็มต่อเข็ม ดังนี้

*เข็มแรก     1,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆแล้ว)

*เข็ม 2        450 บาท (รวมค่าฉีดยาแล้ว)

*เข็ม 3        450 บาท (รวมค่าฉีดยาแล้ว)


พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ไม่เคยตรวจหาเชื้อหรือภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อน

***ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg) ราคาขาย 350 บาท

***ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (AntiHBs) ราคาขาย 350 บาท


ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111