โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก เพราะลูกเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย เพื่อปกป้องลูกคุณจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยแพคเกจวัคซีนลูกรัก ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 


โรงพยาพยาบาลสำโรงการแพทย์ขอเสนอ

แพคเกจวัคซีนลูกรัก 1 ราคา 7,500 บาท

แพคเกจวัคซีนลูกรัก 2 ราคา 7,600 บาท 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  We care คลินิกเด็ก โทร 0-2361-1111แพคเกจวัคซีนลูกรัก 1

( อายุ 1เดือน -12 เดือน)

แพคเกจวัคซีนลูกรัก 2

(อายุ 2 เดือน -12 เดือน)

อายุ 1 เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีครั้งที่ 2

อายุ 2 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีครั้งที่ 2)

อายุ 2 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)  

อายุ 4 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) 

อายุ 4 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)

อายุ 6 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีครั้งที่ 3)

อายุ 6 เดือน

วัคซีนรวม(ป้องกันโปลิโอชนิดฉีด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีครั้งที่ 3)

อายุ 9 เดือน

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม

อายุ 9 เดือน

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม

อายุ 12 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ

อายุ 12 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ

ราคา Package

7,500 บาท

ราคา Package

7,600 บาท