เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ณ ตึกผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 3

          ๐ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.

          ๐ วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 19.00 น.

ตั้งแต่  1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2567

**กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อรับการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ**