โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่ว่า Varicella-Zoster Virus (VZV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรค "งูสวัด" โรคสุกใส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน นับเป็นโรคที่ไม่รุนแรงในเด็กปกติ สามารถหายได้เองและไม่มีอันตราย แต่อาจทำให้มีผลเสียทางอ้อม เช่น ต้องหยุดโรงเรียน พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อมาดูแล อาการของโรคและผลกระทบจะมากขึ้นกรณีเป็นเด็กโต นอกจากนี้ เด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้มากขึ้น

ลักษณะสำคัญของโรคสุกใสคือ มีผื่นขึ้นต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใสๆอยู่ข้างใน และมีอาการคัน โดยทั่วไปผื่นจะหายโดยไม่มีแผลเป็นยกเว้นมีแบคทีเรียมาแทรกซ้อนบนผิวหนังทำให้กลายเป็นหนองและมีแผลเป็นตามมา ในบางรายเชื้อที่แทรกซ้อนอาจกระจายเข้าไปในกระแสเลือดทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษและปอดบวมได้


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 1,700 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111


หมายเหตุ :

๐ สามารถฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (ในเด็กอายุ 12 เดือน - 12 ปี แนะนำให้ฉีดครั้งเดียวเข้าชั้นใต้ผิวหนัง เด็กโตที่อายุเกิน 12 ปีและ ผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน)

๐ ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567