แผนกทันตกรรม
ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบุคลากรที่ผ่านการอบรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้ออย่างดีตามมาตรฐานสากล
สาขาของแผนกทันตกรรม
  • ทันตกรรมทั่วไป/ทันตกรรมเด็ก(General Dentisty/ Pedriatric Dentisty)
  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  • ทันตกรรมสาขาคลองรากฟัน(Endodontics)
  • ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน) (Phosthodontics)
  • ทันตกรรมโรคเหงือก( Periodontology)
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก(Oral Surgery)