แผนกศัลยกรรมกระดูก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ  หา สาเหตุเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และการทำงานของกระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการรักษาตั้งแต่การใช้ยา การทำกาย
ภาพบำบัด การฉีดยา จนถึงการผ่าตัด โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
การบริการตรวจรักษา
 • การบาดเจ็บของกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น ข้อแพลง ข้อเคลื่อน
 • กระดูกหัก ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินและการเล่นกีฬา
 • เอ็นข้อมืออักเสบ
 • โรคนิ้วล๊อก
 • ถุงน้ำบริเวณข้อมือ
 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • โรคพังผืดรัดเส้นประสาทฝ่ามือ
 • การ ผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic Surgery) เป็นการใช้การส่องกล้องตรวจรักษาในข้อ และผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือผ่าตัด ผ่านกล้อง เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด หรือหมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกขาดจากกีฬา หัวไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น
 • การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยวิธีล้างข้อผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อใส่ข้อเทียม เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • การผ่าตัด กระดูกสันหลัง และกระดูกคอ
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม, คดโก่ง, กดทับเส้นประสาทในผู้สูงอายุ
 • การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม และหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
 • การผ่าตัดรักษาการติดเชื้อในกระดูกสันหลัง และวัณโรคกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังหัก และเคลื่อนจากอุบัติเหตุ