แผนกอายุรกรรม
ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยา สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ โดยทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และยังให้คำปรึกษา แนะนำ  รวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ  แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังนี้
สาขาของแผนกอายุรกรรม
  • อายุรกรรมทั่วไป(Internal Medicine) ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป โดยมีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) ตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ โดยอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรกรรมโรคทรวงอก (Chest) ตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจได้แก่ วัณโรคปอด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง. ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม หอบ หืด
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาท(Neurology) ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาทได้แก่ สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ลมชัก ไมเกรน โรคของหลอดเลือดในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เวียนศีรษะ
  • อายุรกรรมโรคไต(Nephology) ตรวจรักษาโรคไตโดยอายุรแพทย์โรคไต พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น การตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น อัลตราซาวนด์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งตรวจเลือดและปัสสาวะ เป็นต้น
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology) ตรวจรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ(Endocrinology) ตรวจรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคอ้วน โรคฮอร์โมนผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อมไร้ท่อ
  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology) ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบในร่างกาย โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง
  • อายุรกรรมโรคเลือด(Hematology) ตรวจ รักษาโรคหรือความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ต่อมน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดได้แก่ โรคที่มีภาวะโลหิตจาง ทาลัสซีเมีย ภาวะเลือดออกผิดปกติ โรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูก
  • อายุรกรรมโรคภูมิแพ้ (Allergy and Immunology) ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยา