แผนกเด็ก

แผนกเด็ก (Children Center) ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโดยการฉีดวัคซีน โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์  เด็ก ๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และให้วัคซีนที่คลินิกเด็กดี (Well  baby  clinic) ในกรณีที่เด็กเจ็บป่วย โรงพยาบาลมีกุมารแพทย์ที่สามารถดูแลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
การบริการตรวจรักษา
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กและทารก
 • ตรวจรักษาโรคติดเชื้อ
 • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ได้แก่ หอบหืด ภูมิแพ้ นอนกรน ภาวะแพ้อาหาร
 • ตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องผูก เด็กน้ำหนักตัวน้อย
 • การตรวจสุขภาพเด็ก
 • ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค / วัคซีนเด็ก
 • ให้คำปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
 • พัฒนาการและพฤติกรรม ได้แก่ พัฒนาการช้า สมาธิสั้น และปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
 • ตรวจประเมินพัฒนาการของเด็ก พร้อมทั้งให้คําปรึกษาการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
สาขาของแผนกเด็ก
 • กุมารเวชกรรม
 • ประสาทวิทยา
 • โรคหัวใจ
 • โรคไต