ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง

     ๐ แผลเล็ก – แผลเป็นเล็กกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างอย่างเห็นได้ชัด

     ๐ เจ็บน้อย – หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง

     ๐ ฟื้นตัวเร็ว – เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความบาดเจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็ก เกิดพังผืดน้อย และลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว

     ๐ ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่สูงมาก เนื่องจากใช้เวลาพักฟื้นระยะสั้นเงื่อนไข :
1.กรณีนอนโรงพยาบาลนานกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ชำระส่วนเกิน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล
2.อัตราแพ็กเกจเหมาจ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำ Pre-op Evaluation
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า