ผู้ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป มักประสบกับภาวะ “ต้อกระจก” ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก กลายเป็นสีขาวขุ่น ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการตาฟางหรือมืดมัว มองเห็นภาพไม่ชัด


การรักษาโรคต้อกระจกด้วยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้ให้บริการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาต้อกระจกวิธีใหม่โดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สลายต้อกระจกและดูดออกมา แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กเพียง 2.75 มิลลิเมตรเท่านั้น จากนั้นแพทย์จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ลงไป ทำให้สามารถกลับมามองเห็นได้อย่างรวดเร็ว การผ่าตัดนี้ใช้เวลาน้อย ไม่จำเป็นต้องมีการเย็บแผล เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยมาก

โดยผู้ที่จะเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อน เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าสภาพตาของท่านเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ และเลนส์เทียมชนิดใดเหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุด

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111 ค่ะ